Korištenjem web stranice bez promjene postavki preglednika slažete se s korištenjem kolačića. Postavke preglednika koje određuju kako ih spremiti možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Kliknite da biste saznali više o Polityki Cookies.

  OK
layouts.en layouts.de-at layouts.fr-be layouts.bg layouts.hr layouts.sr-me layouts.cs layouts.et layouts.fi layouts.fr layouts.el layouts.es layouts.nl layouts.en-ie layouts.lt layouts.lv layouts.de layouts.pl layouts.pt layouts.ru layouts.ro layouts.sr layouts.sk layouts.sl layouts.uk layouts.hu layouts.it

KOD ZA POPUSTrea5

Opći uvjeti internetske trgovine lazienka-rea.com.pl

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

PODLASIAK društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Białystoku, upisano u Središnji registar i podatke o gospodarskoj djelatnosti Republike Poljske koje vodi ministar nadležan za gospodarstvo, ima: adresu mjesta poslovanja: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok i adresu za dostavu: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, NIP 9662160121, REGON 521350544, adresa e-pošte: biuro.rea@podlasiak.com.pl ovim putem obavještava da u vezi sa stupanjem na snagu 25. svibnja 2018. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) („GDPR“), može kao voditelj obrade osobnih podataka obrađivati ​​Vaše podatke ako za to postoji odgovarajuća pravna osnova. Sukladno djelokrugu obavljanja aktivnosti, Administrator obrađuje Vaše osobne podatke u različite svrhe, ali uvijek u skladu sa zakonom.
Vezano uz gore navedene izmjene, kao administratora, obavještavamo Vas da je svrha obrade Vaših osobnih podataka:
1. Mogućnost pružanja elektroničkih usluga i izvršenja ugovora u kojem ste stranka, uz mogućnost obavljanja transakcija i plaćanja za kupnju – obrada je nužna za izvršenje ugovora (čl. 6 (1) (b) GDPR-a) ,
2. Postupanje s kupnjom bez registracije – obrada je nužna za izvršenje ugovora (čl. 6 (1) (b) GDPR-a),
3. Rješavanje pritužbi – obrada je nužna za izvršenje ugovora (čl. 6 (1) (b) GDPR-a),
4. Analitičke i statističke aktivnosti koje se provode u svrhu poboljšanja kvalitete usluge, analiza ponašanja i aktivnosti korisnika uz mogućnost upoznavanja korisničkih preferencija, – legitimni interes Administratora (čl. 6. stavak 1. točka f) GDPR-a) ,
5. Postavljanje i pokretanje zahtjeva ili obrana od njih – pravna osnova za obradu – legitimni interes Administratora (čl. 6 (1) (f) GDPR), koji se sastoji u zaštiti njegovih prava,
6. Omogućavanje telefonskog i e-mail kontakta s klijentom radi ispunjenja narudžbe, odnosno razjašnjenja nejasnoća vezanih uz transakciju od strane Podlasiak Spółka z o.o.
U skladu s važećim propisima, Vaši se podaci pohranjuju na vrijeme potrebno za izvršenje gore navedenih svrha ili postupka vezanog izravno uz sklapanje transakcije.

Podlasiak Spółka z o.o., kao Administrator Vaših osobnih podataka, jamči punu sigurnost i povjerljivost. U svakoj fazi dajemo vam priliku da proširite svoje znanje i upravljanje u vezi s pohranom osobnih podataka nakon prethodnog kontakta e-poštom na biuro.rea@podlasiak.com.pl i provjere od strane ovlaštene osobe.
Na Vaš zahtjev dajemo Vam mogućnost povlačenja Vaše privole i potpunog brisanja osobnih podataka koje Podlasiak Sp. z o.o.

Tvrtka Podlasiak Sp. z o.o. jamči sigurnost i potpunu kontrolu obrade i pohrane Vaših osobnih podataka.

Online trgovinu na www.lazienka-rea.com.pl vodi tvrtka:
Podlasiak Spółka z o.o.
na temelju:
ulica Przędzalniana 60
15-688 Białystok

NIP broj: 966-216-01-21; REGON: 521350544

Pritužbe se šalju na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl

Pošaljite tehnička pitanja na: bok@rea.pl

tel. 857-337-777
Pon – pet 7:00 – 20:00

Adresa za dopisivanje:
ul. Spinning 6L
15-688 Białystok

osobno preuzimanje: ponedjeljak – petak 7:00 – 14:45

Koristimo usluge sljedećih špeditera: DPD (www.dpd.com.pl), Rohlig-Suus (www.suus.com). Ovisno o kupljenoj robi, njezinoj specifičnosti, težini i dimenzijama, prilagođavamo odgovarajućeg prijevoznika i vrstu pošiljke. Kuriri dostavljaju pakete od 8.00 do 16.00 sati, dostava u drugo vrijeme je samo stvar dobre volje dostavljača. Ruta i točno vrijeme dostave ovisi samo o kuriru. Podsjećamo da u slučaju pošiljaka preko 30 kg dostavljač nije dužan robu dostaviti u prostorije Kupca. Kod ovakvih pošiljki kurir dostavlja robu do zgrade primatelja što bliže, vodeći računa o stanju cestovne infrastrukture. Ujedno Vas obavještavamo da je moguće kupiti uslugu dovoza robe u prostorije Kupca u iznosu od 100 PLN bruto. Za narudžbu takve usluge kontaktirajte nas odmah nakon kupnje.

UVJETI I ODREDBE ONLINE TRGOVINE

KUPAONICA-REA.PL

SADRŽAJ:

1. OPĆE ODREDBE

2. ELEKTRONIČKE USLUGE U ONLINE TRGOVINI

3. UVJETI ZA SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

4. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA PROIZVODA

5. TROŠKOVI, NAČINI I DATUM ISPORUKE I PRIJEMA PROIZVODA

6. ŽALBA NA PROIZVOD

7. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA PRITUŽBI I ZAHTJEVA, KAO I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPCIMA

8. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA (ODNOSI SE NA UGOVORE O KUPOPRODAJI SKLOPENE OD 25. PROSINCA 2014.)

9. ODREDBE O PODUZETNICIMA

10. ZAVRŠNE ODREDBE

11. OBRAZAC OBRASCA ODUSTAJANJA OD UGOVORA

Internetska trgovina www.lazienka-rea.pl brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja mu pripadaju Zakonom o pravima potrošača. Odredbe ugovora nepovoljnije za potrošača od odredaba Zakona o zaštiti potrošača su ništavne, a umjesto njih primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Stoga odredbe ovog Pravilnika nemaju namjeru isključiti ili ograničiti prava potrošača koja su im dodijeljena prisilnim odredbama zakona, a sve moguće nedoumice treba objasniti u korist potrošača. U slučaju bilo kakve neusklađenosti odredaba ovog Pravilnika s gornjim odredbama, te odredbe imaju prednost i trebaju se primjenjivati.

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Internetsku trgovinu dostupnu na www.lazienka-rea.pl vodi ANDRZEJ CYLWIK koji posluje pod imenom Podlasiak Sp. z o.o. upisan u Središnji registar i podatke o gospodarskoj djelatnosti Republike Poljske koji vodi ministar nadležan za gospodarstvo, uz: adresu sjedišta: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok i adresu za dostavu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, adresa e-pošte: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.2. Ovaj Pravilnik namijenjen je potrošačima i poduzetnicima koji koriste Internet trgovinu (osim točke 9. Pravilnika koja je namijenjena samo poduzetnicima).

1.3. Administrator osobnih podataka koji se obrađuju u svezi s provedbom odredaba ovog Pravilnika je Pružatelj usluga. Osobni podaci obrađuju se u svrhe, u opsegu i na temelju načela navedenih u politici privatnosti objavljenoj na web stranici Internet trgovine. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Svaka osoba čije osobne podatke Pružatelj usluga obrađuje ima pravo uvida u njihov sadržaj te pravo ažuriranja i ispravljanja istih.

1.4. Definicije:

1.4.1. RADNI DAN – jedan dan od ponedjeljka do petka, osim državnih praznika.

1.4.2. REGISTRACIJSKI OBRAZAC – obrazac dostupan u Internet trgovini koji vam omogućuje kreiranje računa.

1.4.3. OBRAZAC ZA NARUDŽBU – Elektronička usluga, interaktivni obrazac dostupan u Internet trgovini koji omogućuje predaju Narudžbe, posebice dodavanjem Proizvoda u elektroničku košaricu i definiranjem uvjeta Kupoprodajnog ugovora, uključujući način dostave i plaćanja.

1.4.4. KUPAC – (1) potpuno poslovno sposobna fizička osoba, au slučajevima predviđenim općevažećim propisima i ograničeno poslovno sposobna fizička osoba; (2) pravna osoba; ili (3) ustrojstvena jedinica bez pravne osobnosti, kojoj zakon priznaje poslovnu sposobnost; – koji je s Prodavateljem sklopio ili namjerava sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

1.4.5. GRAĐANSKI ZAKON – Zakon o građanskom zakoniku od 23. travnja 1964. (Službeni glasnik 1964. br. 16, točka 93, s izmjenama i dopunama).

1.4.6. RAČUN – Elektronička usluga, zbirka resursa u ICT sustavu Davatelja usluge označena individualnim imenom (login) i lozinkom koju je dao Primatelj usluge, u kojoj su podaci koje je Primatelj usluge dostavio i informacije o Narudžbama koje je on poslao u Online Store su prikupljeni.

1.4.7. NEWSLETTER – Elektronička usluga, usluga elektroničke distribucije koju pruža Davatelj usluge putem e-pošte, a koja omogućuje svim Korisnicima usluge da je koriste da automatski primaju od Davatelja usluge ciklički sadržaj sljedećih izdanja biltena koji sadrže informacije o proizvodima, novostima i promocijama u Online trgovina.

1.4.8. PROIZVOD – pokretna stvar dostupna u Internet trgovini koja je predmet kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavatelja.

1.4.9. PRAVILNIK – ovaj pravilnik Internet trgovine.

1.4.10. ONLINE TRGOVINA – Internet trgovina Davatelja usluga dostupna na Internet adresi: www.lazienka-rea.pl.

1.4.11. PRODAVAČ; PRUŽATELJ USLUGAANDRZEJ CYLWIK koji posluje pod nazivom Podlasiak Sp. z o.o. upisan u Središnji registar i podatke o gospodarskoj djelatnosti Republike Poljske koji vodi ministar nadležan za gospodarstvo, sa: adresom mjesta djelatnost: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok i adresu za dostavu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, adresa e-pošte: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.4.12. KUPOPRODAJNI UGOVOR – ugovor o prodaji Proizvoda sklopljen ili zaključen između Kupca i Prodavatelja putem Internet trgovine.

1.4.13. ELEKTRONIČKA USLUGA – usluga koju Pružatelj usluge elektroničkim putem pruža primatelju usluge putem Internet trgovine.

1.4.14. PRIMATELJ USLUGE – (1) potpuno poslovno sposobna fizička osoba, au slučajevima predviđenim općevažećim propisima i ograničeno poslovno sposobna fizička osoba; (2) pravna osoba; ili (3) ustrojstvena jedinica bez pravne osobnosti, kojoj zakon priznaje poslovnu sposobnost; – korištenje ili namjera korištenja Elektroničke usluge.

1.4.15. ZAKON O PRAVIMA POTROŠAČA, ZAKON – Zakon o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (Zakonski list iz 2014., točka 827, s izmjenama i dopunama)

1.4.16. NARUDŽBA – Izjava namjere Kupca predana putem Narudžbenice usmjerena izravno na sklapanje Ugovora o prodaji proizvoda s Prodavateljem.

2. ELEKTRONIČKE USLUGE U ONLINE TRGOVINI

2.1. Sljedeće elektroničke usluge dostupne su u internetskoj trgovini: Račun, Narudžbenica i Newsletter.

2.1.1. Račun – korištenje Računa moguće je nakon što Primatelj usluge izvrši dva uzastopna koraka – (1) ispuni obrazac za registraciju i (2) klikne na polje “Pošalji”. U Obrascu za registraciju potrebno je da Korisnik usluge navede sljedeće podatke: ime i prezime, adresu (ulica, broj kuće/stana, poštanski broj, grad), e-mail adresu, kontakt telefon i lozinku. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, također je potrebno navesti naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj.

2.1.1.1. Elektronička usluga računa pruža se besplatno na neodređeno vrijeme. Primatelj usluge može u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga obrisati račun (odstupiti s računa) slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluge, posebno putem e-pošte na sljedeću adresu: biuro.rea@podlasiak. com.pl ili pisanim putem na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.1.2. Narudžbenica – korištenje Narudžbenice počinje kada Kupac doda prvi Proizvod u elektroničku košaricu u Internet trgovini. Predaja Narudžbe se odvija nakon što Kupac završi ukupno dva uzastopna koraka – (1) nakon ispunjavanja Narudžbenice i (2) klikom na web stranici Internet trgovine nakon ispunjavanja Narudžbenice na polje Potvrđujem kupnju – do tada moguće je mijenjati unesene podatke (uključujući praćenje prikazanih poruka i informacija dostupnih na web stranici Internet trgovine). U Narudžbenici je potrebno da Kupac navede sljedeće podatke o Kupcu: ime i prezime/naziv tvrtke, adresa (ulica, broj kuće/stana, poštanski broj, grad), e-mail adresa, kontakt telefon te podaci vezani uz Ugovor o prodaji: Proizvod/g, količina Proizvoda/proizvoda, mjesto i način dostave Proizvoda/proizvoda, način plaćanja. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, također je potrebno navesti naziv tvrtke i porezni broj.

2.1.2.1. Obrazac elektroničke narudžbe usluge daje se besplatno i jednokratne je prirode te završava kada se putem njega podnese Narudžba ili kada Kupac prestane s narudžbom putem njega.

2.1.3. Newsletter – korištenje Newslettera odvija se odabirom odgovarajućeg potvrdnog okvira prilikom kreiranja Računa ili slanja Narudžbe – nakon kreiranja Računa ili slanja Narudžbe, Primatelj usluge je pretplaćen na Newsletter.

2.1.3.1. Elektronička usluga Newsletter pruža se besplatno na neodređeno vrijeme. Primatelj usluge može se u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga odjaviti s Newslettera (odjaviti se s Newslettera) slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluge, posebno putem e-pošte na sljedeću adresu: biuro.rea@podlasiak .com.pl ili pisanim putem na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.2. Tehnički uvjeti potrebni za suradnju s ICT sustavom koji Davatelj usluga koristi: (1) računalo, prijenosno računalo ili drugi multimedijski uređaj s pristupom Internetu; (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) Internet preglednik: Mozilla Firefox verzija 17.0 i novija ili Internet Explorer verzija 10.0 i novija, Opera verzija 12.0 i novija, Google Chrome verzija 23.0. i novije, Safari verzija 5.0 i novija; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024×768; (5) omogućavanje kolačića i Javascript podrške u web pregledniku.

2.3. Primatelj usluge dužan je Internet trgovinu koristiti na način u skladu sa zakonom i moralom, uz poštivanje osobnih prava te autorskih prava i intelektualnog vlasništva Pružatelja usluge i trećih osoba. Primatelj usluge je dužan unijeti podatke koji su u skladu s činjenicama. Primatelju usluge zabranjeno je pružanje nezakonitog sadržaja.

2.4. Procedura reklamacije:

2.4.1. Prigovore vezane uz pružanje elektroničkih usluga od strane Davatelja usluga i ostale prigovore vezane uz rad Internet trgovine (isključujući postupak reklamacije proizvoda, koji je naveden u točki 6. Pravilnika), Kupac može podnijeti npr.:

2.4.2. pisanim putem na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok;

2.4.3. u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

2.4.4. Preporuča se primatelju usluge da u opisu reklamacije navede: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom reklamacije, a posebno vrstu i datum nastanka nepravilnosti; (2) zahtjeve Primatelja usluge; i (3) kontakt podatke osobe koja podnosi pritužbu – to će Davatelju usluga olakšati i ubrzati razmatranje pritužbe. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost prigovora podnesenih bez preporučenog opisa prigovora.

2.4.5. Pružatelj usluga na prigovor odgovara odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja prigovora.

3. UVJETI ZA SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja sklapa se nakon što Kupac izvrši Narudžbu putem Narudžbenice u Internet trgovini sukladno toč. 2.1.2 Pravilnika.

3.2. Cijena proizvoda prikazana na web stranici internetske trgovine izražena je u poljskim zlotima i uključuje poreze. Ukupna cijena uključujući poreze Proizvoda koji je predmet Narudžbe, kao i troškove dostave (uključujući naknade za prijevoz, dostavu i poštanske usluge) i druge troškove, a ukoliko se iznos ovih naknada ne može utvrditi – kupac se obavještava da o obvezi plaćanja istih na web stranici Internetske trgovine prilikom predaje Narudžbe, uključujući i kada Kupac izrazi svoju volju da ga veže Ugovor o prodaji.

3.3. Postupak sklapanja Ugovora o kupoprodaji u Internet trgovini putem Narudžbenice

3.3.1. Kupoprodajni ugovor između Kupca i Prodavatelja sklapa se nakon što Kupac izvrši Narudžbu u Internet trgovini sukladno toč. 2.1.2 Pravilnika.

3.3.2. Nakon predaje Narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje njezin primitak te ujedno prihvaća Narudžbu na izvršenje. Potvrda primitka Narudžbe i njezino prihvaćanje za provedbu odvija se slanjem odgovarajućeg e-maila Kupcu na e-mail adresu Kupca koju je naveo prilikom predaje Narudžbe, a koji sadrži najmanje izjavu Prodavatelja o primitku Narudžbe i njezinom prihvaćanju. za provedbu i potvrdu sklapanja Ugovora o prodaji. Po primitku gore navedenog e-maila od strane Kupca, između Kupca i Prodavatelja je sklopljen Ugovor o prodaji.

3.4. Objedinjavanje, sigurnost i stavljanje na raspolaganje Kupcu sadržaja sklopljenog Ugovora o kupoprodaji odvija se (1) postavljanjem ovih Pravila na web stranici Internet trgovine i (2) slanjem Kupcu e-mail poruke iz točke. 3.3.2. Pravilnika. Sadržaj Ugovora o kupoprodaji dodatno je evidentiran i osiguran u informatičkom sustavu Internet trgovine Prodavatelja.

4. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA PROIZVODA

4.1. Prodavatelj daje Kupcu sljedeće načine plaćanja prema Ugovoru o prodaji:

4.1.1. Plaćanje gotovinom, pouzećem, pouzećem.

4.1.2. Plaćanje gotovinom prilikom osobnog preuzimanja.

4.1.3. Plaćanje virmanom na žiro račun Prodavatelja.

4.1.3.1. Banka: Banka Zachodni WBK S.A.

4.1.3.2. Broj računa: 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

4.1.4. Subjekt koji pruža usluge online plaćanja je Blue Media S.A.

4.1.4.1. Namire transakcija elektroničkim plaćanjem i platnim karticama provode se po izboru Kupca putem web stranice Blue Media.Uslugu elektroničkog plaćanja i platnih kartica obavljaju:

4.1.4.1.1. Blue Media S.A. – Blue Media S.A. . sa sjedištem u Sopotu, Powstańców Warszawy 6, poštanski broj 81-718. Tvrtka je registrirana kod Okružnog suda Gdańsk-Północ, VIII trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Dionički kapital iznosi 2.000.000 PLN (uplaćen u cijelosti).

4.2. Rok plaćanja:

4.2.1. Ukoliko Kupac odabere plaćanje virmanom, elektroničkim plaćanjem ili plaćanje kreditnom karticom, dužan je izvršiti plaćanje u roku od 7 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji.

4.2.2. Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja ili gotovinom prilikom osobnog preuzimanja, dužan je izvršiti plaćanje pouzećem.

5. TROŠKOVI, NAČINI I DATUM ISPORUKE I PRIJEMA PROIZVODA

5.1. Isporuka Proizvoda Kupcu je plativa, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije određeno. Troškovi dostave proizvoda (uključujući naknade za prijevoz, dostavu i poštanske usluge) su navedeni Kupcu na web stranici Internetske trgovine u kartici Troškovi dostave i prilikom predaje Narudžbe, uključujući i kada Kupac izrazi svoju volju da ga obvezuje Prodaja. Sporazum.

5.2. Osobno preuzimanje Proizvoda od strane Kupca je besplatno.

5.3. Prodavatelj Kupcu omogućuje sljedeće načine dostave ili preuzimanja Proizvoda:

5.3.1. Kurir, plaćanje pouzećem.

5.3.2. Osobno preuzimanje moguće na adresi: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok – radnim danom od 09:00 do 15:00.

5.4. Datum isporuke Proizvoda Kupcu je do 7 radnih dana, osim ako kraći rok nije naveden u opisu Proizvoda ili prilikom predaje Narudžbe. U slučaju proizvoda s različitim rokovima isporuke, datum isporuke je najdulji zadani datum, koji međutim ne smije premašiti 7 radnih dana. Početak razdoblja za isporuku Proizvoda Kupcu računa se kako slijedi:

5.4.1. Ukoliko Kupac odabere način plaćanja bankovnom doznakom, elektroničkim plaćanjem ili platnom karticom – od dana odobrenja prodavateljevog bankovnog računa ili obračunskog računa.

5.4.2. Ukoliko Kupac odabere način plaćanja pouzećem – od datuma kupoprodajnog ugovora.

5.5. Rok za preuzimanje Proizvoda od strane Kupca – ako Kupac odabere osobno preuzimanje Proizvoda, Proizvod će biti spreman za preuzimanje od strane Kupca u roku od 7 radnih dana, osim ako je kraći rok naveden u opisu Proizvoda ili prilikom postavljanja Narudžbe. U slučaju proizvoda s različitim rokovima spremnosti za preuzimanje, rok spremnosti za preuzimanje je najdulji predviđeni rok, ali ne smije biti dulji od 7 radnih dana. Kupac će biti dodatno obaviješten od strane Prodavatelja o spremnosti Proizvoda za preuzimanje. Početak razdoblja spremnosti Proizvoda za preuzimanje od strane Kupca računa se kako slijedi:

5.5.1. Ukoliko Kupac odabere način plaćanja bankovnom doznakom, elektroničkim plaćanjem ili platnom karticom – od dana odobrenja prodavateljevog bankovnog računa ili obračunskog računa.

5.5.2. Ukoliko kupac odabere plaćanje pouzećem – od datuma kupoprodajnog ugovora.

6. ŽALBA NA PROIZVOD

6.1. Osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Kupcu, ako prodani Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo), definirani su opće važećim pravom, posebice Građanskim zakonikom. Za Ugovore o prodaji sklopljene do 24. prosinca 2014. osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Kupcu koji je fizička osoba koja kupuje Proizvod u svrhe koje nisu povezane s profesionalnom ili poslovnom djelatnošću, zbog nesukladnosti Proizvoda s Prodajnim Ugovora, definirani su opće važećim zakonom, posebno Zakonom od 27. srpnja 2002. o posebnim uvjetima potrošačke prodaje i izmjenama i dopunama Građanskog zakonika (Zakonski časopis iz 2002., br. 141, točka 1176, s izmjenama i dopunama).

6.2. Prodavatelj je dužan Kupcu isporučiti Proizvod bez nedostataka. Detaljni podaci o odgovornosti prodavatelja za nedostatak proizvoda i pravima kupca navedeni su na web stranici Internet trgovine u kartici „Prigovor na proizvod“.

6.3. Prigovor može podnijeti kupac npr.

6.3.1. pisanim putem na adresu: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

6.3.2. u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

6.4. Preporuča se da Kupac u opisu reklamacije navede: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom reklamacije, posebice vrstu i datum kvara; (2) zahtijevati način usklađivanja Proizvoda s Ugovorom o prodaji ili izjavu o smanjenju cijene ili povlačenje iz Ugovora o prodaji; i (3) kontakt osobe koja podnosi prigovor – to će Prodavatelju olakšati i ubrzati razmatranje prigovora. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost prigovora podnesenih bez preporučenog opisa prigovora.

6.5. Prodavatelj će na prigovor Kupca odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja prigovora. Izostanak odgovora Prodavatelju u gore navedenom roku znači da Prodavatelj smatra prigovor opravdanim.

6.6. Kupac koji ostvaruje prava iz jamstva dužan je Proizvod s nedostatkom dostaviti o trošku Prodavatelja na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok. Ukoliko bi zbog vrste Proizvoda ili načina njegove ugradnje isporuka Proizvoda od strane Kupca bila pretjerano otežana, Kupac je dužan Proizvod staviti na raspolaganje Prodavatelju u mjestu gdje se Proizvod nalazi.

7. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA PRITUŽBI I ZAHTJEVA, KAO I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPCIMA

7.1. Detaljne informacije o mogućnosti da Kupac kao potrošač koristi izvansudske načine rješavanja pritužbi i pravne zaštite te pravila pristupa ovim postupcima dostupne su u uredima i na web stranicama kotarskih (općinskih) pravobranitelja za zaštitu potrošača, društvenih organizacija čiji statutarni zadaci uključuju zaštitu potrošača, Inspektorate trgovinske inspekcije i na sljedećim internetskim adresama Ureda za zaštitu konkurencije i potrošača: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Kupac koji je potrošač ima sljedeće primjere mogućnosti korištenja izvansudskih prigovora i pravnih sredstava:

7.2.1. Kupac se ima pravo obratiti stalnom prijateljskom sudu za potrošače iz čl. 37. Zakona od 15. prosinca 2000. o trgovinskoj inspekciji (Zakonski list iz 2001., br. 4, točka 25, s izmjenama i dopunama), sa zahtjevom za rješavanje spora koji proizlazi iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora. Pravila ustroja i rada stalnih potrošačkih arbitražnih sudova određena su pravilnikom ministra pravosuđa od 25. rujna 2001. o pravilima ustroja i rada stalnih potrošačkih arbitražnih sudova. (Ur. l. 2001., br. 113, točka 1214).

7.2.2. Kupac ima pravo podnijeti zahtjev pokrajinskom inspektoru trgovinske inspekcije, sukladno čl. 36. Zakona od 15. prosinca 2000. o trgovinskoj inspekciji (Zakonski list iz 2001., br. 4, točka 25, s izmjenama i dopunama), sa zahtjevom za pokretanje postupka mirenja radi mirnog rješavanja spora između Kupca i Prodavač. Informacije o pravilima i postupku postupka posredovanja koje provodi pokrajinski inspektor Trgovinske inspekcije dostupne su u uredima i na web stranicama pojedinih pokrajinskih inspektorata Trgovinske inspekcije.

7.2.3. Kupac može dobiti besplatnu pomoć u rješavanju spora između kupca i prodavatelja, također koristeći besplatnu pomoć okružnog (općinskog) pravobranitelja za zaštitu potrošača ili društvene organizacije čije statutarne zadaće uključuju zaštitu potrošača (uključujući Savez potrošača, Udrugu poljskih potrošača ). Savjete daje Savez potrošača na e-adresi bilety@dlakonsumentow.pl i Udruga poljskih potrošača na besplatnom telefonskom broju 800 889 866.

8. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA
(ODNOSI SE NA KUPOPRODAJNE UGOVORE SKLOPENE OD 25. PROSINCA 2014.)

8.1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može u roku od 14 kalendarskih dana od njega odustati bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u toč. 8.8 Pravilnika. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka. Izjava o odustajanju od ugovora može se podnijeti npr.

8.1.1. pisanim putem na adresu: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

8.1.2. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl;

8.2. Ogledni obrazac obrasca za odustanak nalazi se u Prilogu 2. Zakona o pravima potrošača i dodatno dostupan u toč. 11. Pravilnika i na web stranici Internet trgovine u kartici „Odustajanje od ugovora“. Potrošač može koristiti predložak obrasca, ali nije obvezan.

8.3. Rok za odustanak od ugovora počinje teći:

8.3.1. za ugovor u čijem izvršavanju Prodavatelj izdaje Proizvod, uz obvezu prenijeti svoje vlasništvo (npr. Ugovor o prodaji) – od preuzimanja Proizvoda u posjed od strane potrošača ili treće strane koju on odredi, osim prijevoznika, i u slučaju ugovora koji: (1) uključuje mnogo Proizvoda koji se isporučuju odvojeno, u serijama ili u dijelovima – od preuzimanja zadnjeg Proizvoda, serije ili dijela, ili (2) se sastoji u redovnoj isporuci Proizvoda za određeno razdoblje – od preuzimanja u posjed prvog od Proizvoda;

8.3.2. za ostale ugovore – od dana sklapanja ugovora.

8.4. U slučaju odustajanja od ugovora na daljinu, ugovor se smatra ništavim.

8.5. Prodavatelj je dužan odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vratiti potrošaču sva plaćanja koja je izvršio, uključujući i troškove dostave proizvoda (osim dodatni troškovi koji proizlaze iz načina dostave koji je kupac odabrao, osim najjeftinijeg standardnog načina dostave dostupnog u Internet trgovini). Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja koji je koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije ponudio da sam preuzme Proizvod od potrošača, može zadržati povrat uplata koje je primio od potrošača sve dok se Proizvod ne vrati ili potrošač ne pruži dokaz o povratu, ovisno o tome što se dogodi prije.

8.6. Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je odustao od ugovora, Proizvod vratiti Prodavatelju ili ga predati osobi ovlaštenoj od strane Prodavatelja za preuzimanje, osim ako Prodavatelj nije ponudio da sam preuzme Proizvod. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije njegovog isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

8.7. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda kao rezultat njegove uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda.

8.8. Mogući troškovi u vezi s potrošačevim odustajanjem od ugovora koje je potrošač dužan snositi:

8.8.1. Ako je kupac odabrao način dostave Proizvoda koji nije najjeftiniji standardni način dostave dostupan u Internet trgovini, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat dodatnih troškova koje je potrošač imao.

8.8.2. Potrošač snosi izravne troškove povrata Proizvoda.

8.8.3. U slučaju Proizvoda koji je usluga čije je izvršenje – na izričiti zahtjev potrošača – započelo prije isteka roka za odustanak od ugovora, potrošač koji ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon podnošenja takvog zahtjeva , dužan je platiti izvršene usluge do odustajanja od ugovora. Iznos plaćanja obračunava se razmjerno opsegu pružene usluge, uzimajući u obzir cijenu ili naknadu ugovorenu u ugovoru. Ako je cijena ili naknada previsoka, osnova za izračun ovog iznosa je tržišna vrijednost pružene usluge.

8.9. Pravo na odustanak od ugovora na daljinu potrošač nema u odnosu na ugovore:

8.9.1. (1) za pružanje usluga, ako je Prodavatelj u cijelosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost potrošača, koji je prije početka pružanja usluge upoznat da nakon izvršenja usluge od strane Prodavatelja, gubi pravo odstupiti od ugovora; (2) kada cijena ili naknada ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima Prodavatelj nema kontrolu i koje se mogu dogoditi prije isteka roka za odustanak od ugovora; (3) kod kojih je predmet usluge nemontažni proizvod, proizveden prema specifikaciji potrošača ili koji služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba; (4) kod kojih je predmet usluge Proizvod koji se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja; (5) kod kojih je predmet usluge Proizvod isporučen u zatvorenom pakiranju, koji se nakon otvaranja paketa ne može vratiti zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave; (6) kod kojih su predmet usluge Proizvodi koji su nakon isporuke zbog svoje prirode neraskidivo povezani s drugim stvarima; (7) ako su predmet usluge alkoholna pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana i čija vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu nad kojima Prodavatelj nema kontrolu; (8) u kojem je potrošač izričito zatražio od Prodavatelja da dođe kod njega radi hitnog popravka ili održavanja; ako Prodavatelj pruža dodatne usluge osim onih izvrši od strane potrošača zahtijeva ili isporučuje proizvode koji nisu rezervni dijelovi potrebni za popravak ili održavanje, potrošač ima pravo odustati od ugovora u vezi s dodatnim uslugama ili proizvodima; (9) kada su predmet usluge zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom pakiranju, ako je pakiranje nakon dostave otvoreno; (10) za dostavu novina, časopisa ili časopisa, osim ugovora o pretplati; (11) sklopljen putem javne dražbe; (12) ) za pružanje usluga smještaja osim u rezidencijalne svrhe, prijevoz stvari, iznajmljivanje automobila, gastronomija, usluge vezane uz slobodno vrijeme, događanja zabavne, sportske ili kulturne aktivnosti, ako je ugovorom određen dan ili razdoblje pružanja usluge; (13) za isporuku digitalnog sadržaja koji nije snimljen na materijalnom mediju, ako je izvedba započela uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za odustanak od ugovora i nakon obavijesti Prodavatelja o gubitku prava na odustanak od ugovora. ugovor.

9. ODREDBE O PODUZETNICIMA

9.1. Ovaj odjeljak Pravilnika i odredbe sadržane u njemu odnose se samo na kupce i korisnike usluga koji nisu potrošači.

9.2. Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o prodaji sklopljenog s Kupcem koji nije potrošač u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog sklapanja. Odustanak od kupoprodajnog ugovora u ovom slučaju može se dogoditi bez navođenja razloga i ne dovodi do potraživanja od strane Kupca koji nije potrošač prema Prodavatelju.

9.3. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, Prodavatelj ima pravo ograničiti dostupne načine plaćanja, uključujući zahtjev za plaćanje unaprijed u cijelosti ili djelomično, neovisno o načinu plaćanja odabranom od strane Kupaca i činjenici sklapanja kupoprodajnog ugovora. .

9.4. Nakon što Prodavatelj preda Proizvod prijevozniku, koristi i tereti povezani s Proizvodom te rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda prenose se na Kupca koji nije potrošač. U tom slučaju, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, nedostatak ili štetu na Proizvodu koja proizlazi iz njegovog prihvaćanja za transport do isporuke Kupcu, te za kašnjenje u transportu pošiljke.

9.5. Ukoliko se Proizvod šalje Kupcu putem prijevoznika, Kupac koji nije potrošač dužan je paket pregledati na vrijeme i na način koji je za takve pakete prihvaćen. Ukoliko utvrdi da je Proizvod izgubljen ili oštećen tijekom transporta, dužan je poduzeti sve radnje potrebne za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.

9.6. Sukladno čl. 558. st. 1. Građanskog zakonika isključena je odgovornost prodavatelja prema kupcu koji nije potrošač prema jamstvu za proizvod.

9.7. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, Davatelj usluga može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga s trenutačnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem odgovarajuće izjave Kupcu.

9.8. Odgovornost Pružatelja usluge/Prodavatelja prema Primatelju usluge/Kupcu koji nije potrošač, bez obzira na pravnu osnovu, ograničena je – kako u sklopu pojedinog zahtjeva, tako i za sve zahtjeve ukupno – do iznosa plaćene cijene i troškova isporuke prema Ugovoru o prodaji, ali ne više od iznosa od tisuću zlota. Pružatelj usluga/Prodavatelj odgovara Primatelju usluge/Kupcu koji nije potrošač samo za tipične štete predvidive u trenutku sklapanja ugovora i ne odgovara za izgubljenu korist u odnosu na Primatelja usluge/Kupca koji nije potrošač.

9.9. Svi sporovi nastali između Prodavatelja/Pružatelja usluge i Kupca/Primatelja usluge koji nije potrošač rješavaju se pred nadležnim sudom prema sjedištu Prodavatelja/Pružatelja usluge.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

„U sklopu ugovora s Kupcem, Trgovina ima pravo poslati poziv za ispunjavanje postprodajnog upitnika na e-mail adresu Kupca. Anketom se ispituje mišljenje o transakciji. Kupac može dobrovoljno ispuniti upitnik.

10.1. Ugovori sklopljeni putem internetske trgovine sklapaju se na poljskom jeziku.

10.2. Promjena pravilnika:

10.2.1. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene i dopune Pravilnika iz važnih razloga, a to su: izmjene zakona; promjene načina plaćanja i dostave – u mjeri u kojoj te promjene utječu na provedbu odredaba ovog Pravilnika.

10.2.2. U slučaju sklapanja trajnih ugovora na temelju ovog Pravilnika (npr. pružanje elektroničkih usluga – Račun), izmijenjeni propisi obvezuju Primatelja usluge ako su ispunjeni zahtjevi iz čl. 384. i 384. [1] Građanskog zakona, odnosno Primatelj usluge je uredno obaviješten o promjenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od dana obavijesti. U slučaju da izmjena Pravilnika rezultira uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih naknada, Primatelj usluge potrošač ima pravo odustati od ugovora.

10.2.3. U slučaju sklapanja ugovora drugačije prirode od trajnih ugovora (npr. Kupoprodajni ugovor) na temelju ovog Pravilnika, izmjenama Pravilnika ni na koji način se neće povrijediti stečena prava Primatelja usluga/Kupaca koji su potrošači prije datuma stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, posebice izmjene i dopune Pravilnika neće primjenjivati ​​utjecaj na već poslane ili poslane Narudžbe i sklopljene, provedene ili izvršene Ugovore o prodaji.

10.3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Uredbama, primjenjuju se opće primjenjive odredbe poljskog zakona, a posebno: Građanski zakonik; Zakon o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. (Ur. l. 2002. br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama); za kupoprodajne ugovore sklopljene do 24. prosinca 2014. s kupcima potrošačima – odredbe Zakona o zaštiti određenih prava potrošača i odgovornosti za štetu uzrokovanu opasnim proizvodom od 2. ožujka 2000. (Ur. l. 2000. br. 22. , točka 271. s izmjenama i dopunama) i Zakon o posebnim uvjetima potrošačke prodaje i izmjenama i dopunama Građanskog zakonika od 27. srpnja 2002. (Zakonski časopis iz 2002., br. 141, točka 1176, s izmjenama i dopunama); za Ugovore o kupoprodaji sklopljene od 25. prosinca 2014. s Kupcima potrošačima – odredbe Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (Dr. sc. 2014., točka 827. s izmjenama i dopunama); i druge relevantne odredbe opće važećeg prava.

11. OBRAZAC OBRASCA ODUSTAJANJA OD UGOVORA
(PRILOG BROJ 2 ZAKONA O PRAVIMA POTROŠAČA)

Model obrasca za povlačenje
(ovaj obrazac potrebno je ispuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

- Primatelj:

Podlasiak Sp. z o.o.
ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok
lazienka-rea.pl
biuro.rea@podlasiak.com.pl

- Ja / Mi (& # 42;) ovime obavještavamo / obavještavamo (& # 42;) o mom / našem povlačenju iz ugovora o prodaji sljedećih artikala (& # 42;) ugovora o isporuci sljedećih artikala ( & # 42;) ugovor za određeni zadatak koji se sastoji od obavljanja sljedećeg (*) / za pružanje sljedeće usluge (& # 42;)

- Datum sklapanja ugovora (& # 42;) / primitka (& # 42;)

- ime i prezime potrošača

- Adresa potrošača(a)

- Potpis potrošača (samo ako se obrazac šalje u papirnatom obliku)

- Sastanak

(*) Brisati prema potrebi.

Dodatni komentari za kupca (u e-mailu i prema pravilniku)

ZAPAMTITI,
da nakon što je pošiljka isporučena na odredište, imate pravo provjeriti stanje pošiljke prije preuzimanja od prijevoznika.

ZAPAMTITI,
da ako se prije dostave pošiljke pokaže da je ista pretrpjela nedostatak ili oštećenje, prijevoznik je dužan odmah utvrditi stanje pošiljke i okolnosti oštećenja. Prijevoznik ove radnje obavlja i na zahtjev ovlaštene strane, ako tvrdi da je pošiljka prekršena.

ZAPAMTITI,
da ukoliko nakon dostave pošiljke uočite nedostatak ili oštećenje koje se ne vidi izvana prilikom dostave, imate pravo odmah po otkrivanju oštećenja, a najkasnije u roku od 7 dana od primitka pošiljke, zatražiti prijevoznik za utvrđivanje stanja pošiljke.
ZAPAMTITE da prihvaćanje paketa od strane ovlaštene osobe bez rezervi rezultira istekom zahtjeva za gubitak ili štetu, osim ako:
Oštećenje je protokolarno utvrđeno prije preuzimanja paketa od strane ovlaštene osobe.
Takva je izjava izostala krivnjom prijevoznika.
Gubitak ili šteta su rezultat namjernog lošeg ponašanja ili grubog nemara prijevoznika.
Oštećenja koja nisu bila uočljiva izvana, konstatirala je ovlaštena osoba nakon preuzimanja pošiljke te u roku od 7 dana zahtijevala da se utvrdi njihovo stanje i dokaže da je oštećenje nastalo između preuzimanja pošiljke na prijevoz i njezinog puštanja u promet.

PODACI O BANKOVNOM TRANSFERU:
Račun 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000

Primjeri predložaka obrazaca za preuzimanje:
Obrazac za povrat robe?
Obrazac za razmjenu robe?
Obrazac za prigovor?

Uvjeti jamstva?

Newsletter

*Budite u toku s našom ponudom, promocijama i posebnim ponudama!*Pretplatite se na newsletter već danas!