Korištenjem web stranice bez promjene postavki preglednika slažete se s korištenjem kolačića. Postavke preglednika koje određuju kako ih spremiti možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Kliknite da biste saznali više o Polityki Cookies.

  OK
layouts.en layouts.de-at layouts.fr-be layouts.bg layouts.hr layouts.sr-me layouts.cs layouts.et layouts.fi layouts.fr layouts.el layouts.es layouts.nl layouts.en-ie layouts.lt layouts.lv layouts.de layouts.pl layouts.pt layouts.ru layouts.ro layouts.sr layouts.sk layouts.sl layouts.uk layouts.hu layouts.it

KOD ZA POPUSTrea5

Povrati i reklamacije Rea

Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može u roku od 60 kalendarskih dana od njega odustati bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u toč. 8.8 Pravilnika. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka. Izjava o odustajanju od ugovora može se podnijeti npr. - pisanim putem na adresu: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok; - u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: reklamacje@rea.pl Ogledni obrazac za odustanak nalazi se u Prilogu 2. Zakona o pravima potrošača i dodatno dostupan u toč. 11. Pravilnika i na web stranici Internet trgovine u kartici „Odustajanje od ugovora“. Potrošač može koristiti predložak obrasca, ali nije obvezan.

Rok za odustajanje od ugovora počinje teći:
- za ugovor u čijem izvršavanju Prodavatelj izdaje Proizvod, uz obvezu prenijeti svoje vlasništvo (npr. Ugovor o prodaji) – od preuzimanja Proizvoda u posjed od strane potrošača ili treće strane koju on odredi, osim prijevoznika, i u slučaju ugovora koji: (1) obuhvaća mnoge Proizvode koji se isporučuju zasebno, u serijama ili u dijelovima – od preuzimanja zadnjeg Proizvoda, serije ili dijela, ili (2) se sastoji u redovnoj isporuci Proizvoda za određeni razdoblje – od stupanja u posjed prvog od Proizvoda;
- za ostale ugovore – od dana sklapanja ugovora.

U slučaju odustajanja od ugovora na daljinu, ugovor se smatra ništavim.

Prodavatelj je dužan odmah, a najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vratiti potrošaču sva plaćanja koja je izvršio, uključujući i troškove dostave proizvoda (osim dodatni troškovi koji proizlaze iz načina dostave koji je kupac odabrao, osim najjeftinijeg standardnog načina dostave dostupnog u Internet trgovini). Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja koji je koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije ponudio osobno preuzimanje Proizvoda od potrošača, može zadržati povrat uplata koje je primio od potrošača sve dok se Proizvod ne vrati ili potrošač ne pruži dokaz o svom povratu, ovisno o tome što se dogodi prije.

Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana kada je odustao od ugovora, Proizvod vratiti Prodavatelju ili ga predati osobi ovlaštenoj od strane Prodavatelja za preuzimanje, osim ako Prodavatelj nije ponudio da sam preuzme Proizvod. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije njegovog isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda kao rezultat njegove uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda.

Mogući troškovi u vezi s potrošačevim odustajanjem od ugovora koje je potrošač dužan snositi:
Ako je kupac odabrao način dostave Proizvoda koji nije najjeftiniji standardni način dostave dostupan u Internet trgovini, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat dodatnih troškova koje je potrošač imao.
Potrošač snosi izravne troškove povrata Proizvoda.
U slučaju Proizvoda koji je usluga čije je izvršenje – na izričiti zahtjev potrošača – započelo prije isteka roka za odustanak od ugovora, potrošač koji ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon podnošenja takvog zahtjeva , dužan je platiti izvršene usluge do odustajanja od ugovora. Iznos plaćanja obračunava se razmjerno opsegu pružene usluge, uzimajući u obzir cijenu ili naknadu ugovorenu u ugovoru. Ako je cijena ili naknada previsoka, osnova za izračun ovog iznosa je tržišna vrijednost pružene usluge.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu potrošač nema u odnosu na ugovore:
– za pružanje usluga, ako je Prodavatelj u cijelosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost potrošača, koji je prije početka pružanja usluge upoznat da nakon izvršenja usluge od strane Prodavatelja gubi pravo na odustanak iz ugovora;
- kod kojih cijena ili naknada ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima Prodavatelj nema kontrolu i koje se mogu dogoditi prije isteka roka za odustanak od ugovora;
- kod kojih je predmet usluge nemontažni proizvod, proizveden prema specifikaciji potrošača ili koji služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba;
- kod kojih je predmet usluge Proizvod koji se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja;
- kod kojih je predmet usluge Proizvod isporučen u zatvorenom pakiranju, koji se nakon otvaranja paketa ne može vratiti zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave;
- kod kojih su predmet usluge Proizvodi koji su nakon isporuke zbog svoje prirode neraskidivo povezani s drugim stvarima;
- kod kojih su predmet usluge alkoholna pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana i čija vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu tijekom koje Prodavatelj nema kontrolu;
– u kojem je potrošač izričito zahtijevao da Prodavatelj dođe kod njega radi hitnog popravka ili održavanja; ako Prodavatelj pruža dodatne usluge osim onih koje je potrošač zatražio, ili nudi Proizvode koji nisu rezervni dijelovi potrebni za popravak ili održavanje, potrošač ima pravo odustati od ugovora u pogledu dodatnih usluga ili proizvoda;
– kod kojih su predmet usluge zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom paketu, ako je paket nakon dostave otvoren;
– za dostavu novina, časopisa ili časopisa, osim ugovora o pretplati;
- zaključen putem javne dražbe;
– za pružanje usluga smještaja, osim u svrhu stanovanja, prijevoza robe, iznajmljivanja automobila, ugostiteljskih usluga, usluga vezanih uz razonodu, zabavu, sportska ili kulturna događanja, ako je u ugovoru naveden dan ili razdoblje pružanja usluge;
– za isporuku digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na materijalnom mediju, ako je izvedba započela uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za odustanak od ugovora i nakon obavijesti Prodavatelja o gubitku prava na odustanak od ugovora.

Newsletter

*Budite u toku s našom ponudom, promocijama i posebnim ponudama!*Pretplatite se na newsletter već danas!